top of page

Vznik plemene Charolais je datován již do doby během středověku v zemědělských oblastech Charollais a Brionnais. Plemeno bylo selektováno chovateli z těchto regionů pro své excelentní maso a výjimečný růstový potenciál. Tyto vlastnosti byly žádoucí po celém světě v první čtvrtině 20. století. K tomu přispělo i doporučení lékařské komunity pro zdravější stravování.

Emile Maurice byl prvním chovatelem, který pochopil potenciál chovu charolais a v průběhu roku 1950 učinil zásadní kroky k mezinárodnímu věhlasu plemene charolais, a to nejenom v Evropě, ale i na celém světě. Jeho smysl pro diplomacii a vyjednávání, znalost anglického a španělského jazyka, jeho morální postavení a získané zkušenosti z něj učinily zástupce charolais plemene po mnoho let.

Jeho úsilí úspěšně vedlo k vývozu plemenných zvířat do řady zemí a vytvoření asociací chovatelů plemene Charolais všude tam, kde plemeno nabylo dostatečné početnosti. V roce 1964  Emile Maurice navrhl vytvoření Mezinárodní federace charolais založené pod zkratkou FIAERBC (Fédération Internationale des Associations d'Eleveurs de Charolais). V roce 1999 došlo k modernizaci této asociace a změně jména na Charolais International. Cílem organizace je:

a. vyměňovat výsledky vzájemných zkušeností v oblasti chovu

b. harmonizovat pracovní metody v oblasti selekce

c. podporovat výměnu plemenných zvířat

d. spolupracovat s organizacemi pro vědu a výzkum ve všech zemích

e. centralizovat vzájemnou informovanost a šířit ji

f. studovat a propagovat plemeno charolais

g. reprezentovat zájmy chovatelů plemene charolais plemene po celém světě

bottom of page