top of page

Canada

První Charolais býk byl importován do Kanady z USA v roce 1954 a byl to 7/8 procentní kříženec. V následujících letech bylo dováženo stále více amerických plemenic a býků ze skotu Charolais, kteří přišli do Spojených států přes dovoz z Francie do Mexika v roce 1930.

 V lednu 1959 se konala ustavující schůze Kanadské Charolais asociace a v dubnu 1960 byla začleněna pod Livestock Pedigree Act of Canada.

V květnu 1965 bylo vydáno první dovozní povolení pro přímý dovoz z Francie a v říjnu téhož roku 110 zvířat dorazilo do karantény v Kanadě. V květnu 1966 byla tato zvířata rozmístěna do nových chovů po celé Kanadě. V následujících letech byly dovezeny stovky zvířat z Francie, která byla využita v původních stádech založených z dovozů z USA. Tito jedinci vytvořili základ pro zvířata zapsaná v kanadské plemenné knize.

Kanadské Charolais bylo šlechtěno a vybíráno do tamních tvrdých podmínek s důrazem na snadnost telení, vysokou užitkovost, plodnost (otelení ve 24 měsících a poté každých 12 měsíců), kvalitu vemene a vysokou kvalitu masa. Tyto vlastnosti z plemene učinily nejpopulárnější plemeno v kanadském programu křížení. Osmdesát procent zvířat v plemenné knize jsou geneticky bezrohá a jsou vyvážena do mnoha zemí po celém světě, včetně Francie.

 V říjnu 1966 bylo vyvdáno první číslo kanadského magazínu Charolais Banner, který je dodnes oficiální publikací Kanadské Charolais asociace. V červenci 1967 Kanada hostil svůj první Světový kongres Charolais (World Charolais Congress) a následně znovu v letech 1975, 1984 a 2006. Vedle toho se v Kanadě konalo mnoho světových odborných konferencí (World Technical Conference), naposledy v roce 2015.

bottom of page